Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Planet 3 - Lehrerhandbuch (Βιβλίο του καθηγητή)

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει αναλυτικά την κατανομή ύλης με λεπτομερείς προτάσεις μεθοδολογίας-διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και κάθε βήμα. Επίσης συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ, την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων καθώς και σελίδες για φωτοτυπία.

κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ:

Einführung Rahmenbedingungen - Aufbau - Methodische Schwerpunkte - Spiele und Übungen, die im Unterricht immer wieder eingesetzt werden können (Zum Sprechen - Zum Lesen - Zum Hören - Zum Schreiben - Zur Wortschatzarbeit - Ratespiele - Kartenspiele - Bewegungsspiele)
Stoffverteilungsplan: Lektion 33 Stoffverteilungsplan: Lektion 34
Stoffverteilungsplan: Lektion 35 Stoffverteilungsplan: Lektion 36
Stoffverteilungsplan: Lektion 37 Stoffverteilungsplan: Lektion 38
Stoffverteilungsplan: Lektion 39 Stoffverteilungsplan: Lektion 40
Stoffverteilungsplan: Lektion 41 Stoffverteilungsplan: Lektion 42
Stoffverteilungsplan: Lektion 43 Stoffverteilungsplan: Lektion 44
Stoffverteilungsplan: Lektion 45 Stoffverteilungsplan: Lektion 46
Stoffverteilungsplan: Lektion 47 Stoffverteilungsplan: Lektion 48
Stoffverteilungsplan: Lektion 49 Stoffverteilungsplan: Lektion 50
Stoffverteilungsplan: Lektion 51 Stoffverteilungsplan: Lektion 52
Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch Tests
Lösungsschlüssel zu den Tests Kopiervorlagen
Transkriptionen

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει αναλυτικά την κατανομή ύλης με λεπτομερείς προτάσεις μεθοδολογίας-διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και κάθε βήμα. Επίσης συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ, την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων καθώς και σελίδες για φωτοτυπία.

κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ:

Einführung Rahmenbedingungen - Aufbau - Methodische Schwerpunkte - Spiele und Übungen, die im Unterricht immer wieder eingesetzt werden können (Zum Sprechen - Zum Lesen - Zum Hören - Zum Schreiben - Zur Wortschatzarbeit - Ratespiele - Kartenspiele - Bewegungsspiele)
Stoffverteilungsplan: Lektion 33 Stoffverteilungsplan: Lektion 34
Stoffverteilungsplan: Lektion 35 Stoffverteilungsplan: Lektion 36
Stoffverteilungsplan: Lektion 37 Stoffverteilungsplan: Lektion 38
Stoffverteilungsplan: Lektion 39 Stoffverteilungsplan: Lektion 40
Stoffverteilungsplan: Lektion 41 Stoffverteilungsplan: Lektion 42
Stoffverteilungsplan: Lektion 43 Stoffverteilungsplan: Lektion 44
Stoffverteilungsplan: Lektion 45 Stoffverteilungsplan: Lektion 46
Stoffverteilungsplan: Lektion 47 Stoffverteilungsplan: Lektion 48
Stoffverteilungsplan: Lektion 49 Stoffverteilungsplan: Lektion 50
Stoffverteilungsplan: Lektion 51 Stoffverteilungsplan: Lektion 52
Lösungsschlüssel zum Arbeitsbuch Tests
Lösungsschlüssel zu den Tests Kopiervorlagen
Transkriptionen
Top