Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Qualifiziert unterrichten

Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

Herz oder Pistole? Kommunikatives für den Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

Multiple Intelligenzen im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€34,10 €30,69

Handbuch Mediendidaktik. Fremdsprachen

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

Sprach-Fluss. Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen (mit eingelegter DVD)

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

Szenisches Lernen. Theaterarbeit im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

Neurodidaktik. Grundlagen für Sprachlehrende

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€35,50 €31,95

E-Learning. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€34,10 €30,69

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών όλων των επιπέδων με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Διδακτικής των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα.


Top