Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Qualifiziert unterrichten

Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Herz oder Pistole? Kommunikatives für den Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Multiple Intelligenzen im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Handbuch Mediendidaktik. Fremdsprachen

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Kreativ schreiben. Gezielte Schreibförderung für jugendliche und erwachsene Deutschlernende

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€31,20 €28,08

Sprach-Fluss. Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen (mit eingelegter DVD)

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Szenisches Lernen. Theaterarbeit im DaF-Unterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

Neurodidaktik. Grundlagen für Sprachlehrende

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€32,80 €29,52

E-Learning. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht

Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€31,20 €28,08

Η σειρά αυτή απευθύνεται σε καθηγητές Γερμανικών όλων των επιπέδων με στόχο την ενημέρωσή τους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Διδακτικής των Γερμανικών ως ξένη γλώσσα.


Top