Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Hueber Beruf - Sprachführer

Deutsch in der Firma (Γερμανικά στην εταιρεία)

Β1 - C1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73

Deutsch in der Pflege (Γερμανικά για το χώρο της νοσηλείας)

Β1 - C1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73

Deutsch in der Gastronomie und Hotellerie (Γερμανικά για τη γαστρονομία και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις)

A2 - C1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73

Deutsch für Ingenieure (Γερμανικά για μηχανικούς)

B1 - Γ2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73

Deutsch in der Kita (Γερμανικά για τον χώρο του παιδικού σταθμού)

Β1 - C1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73
Top