Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Goethe-Zertifikat C2

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€38,70 €34,83

Prüfung Express, Goethe-Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€24,50 €22,05

Deutsch üben, Lesen & Schreiben C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€26,70 €24,03

Deutsch üben, Hören & Sprechen C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€29,70 €26,73

Deutsch üben, Wortschatz & Grammatik C2

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€26,70 €24,03

Ausdrucksfähigkeit

C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€27,10 €24,39

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt B2 – C2

B2 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 4: Präpositionen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 7: Umformungen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 9: Modalverben OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17
Top