Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Planet 1 - Lehrerhandbuch (Βιβλίο του καθηγητή)

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει αναλυτικά την κατανομή ύλης με λεπτομερείς προτάσεις μεθοδολογίας-διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και για κάθε βήμα. Επίσης συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ από το Βιβλίο του καθηγητή, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ:

Α' Μέρος (Einführung, Stoffverteilungsplan)
B' Μέρος (Tests, Lösungen, Transkriptionen, Kopiervorlagen)

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει αναλυτικά την κατανομή ύλης με λεπτομερείς προτάσεις μεθοδολογίας-διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και για κάθε βήμα. Επίσης συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ από το Βιβλίο του καθηγητή, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

κατεβάστε ΔΩΡΕΑΝ:

Α' Μέρος (Einführung, Stoffverteilungsplan)
B' Μέρος (Tests, Lösungen, Transkriptionen, Kopiervorlagen)
Top