Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

E-Learning. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht

ISBN: 978-3-19-171751-3
Συγγραφείς: Hildegard Meister, Dalia Shalaby
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις δυνατότητες αποτελεσματικής εκμάθησης της γλώσσας με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου για τη διδασκαλία ή αυθεντικού υλικού από το διαδίκτυο και δείχνει βήμα βήμα πώς μπορούν οι καθηγητές να το εντάξουν στη διδασκαλία τους. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε καθηγητές χωρίς εμπειρία στο e-learning όσο και σε έμπειρους e-teachers. Περιλαμβάνει πιθανά σενάρια e-learning, δραστηριότητες για τα διάφορα στάδια του μαθήματος, προτάσεις για την ορθή σύνδεση του online μαθήματος με αυτό που απαιτεί φυσική παρουσία, καθώς επίσης βασικούς κανόνες για την online συμβουλευτική προς τους μαθητές.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τις δυνατότητες αποτελεσματικής εκμάθησης της γλώσσας με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένου για τη διδασκαλία ή αυθεντικού υλικού από το διαδίκτυο και δείχνει βήμα βήμα πώς μπορούν οι καθηγητές να το εντάξουν στη διδασκαλία τους. Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε καθηγητές χωρίς εμπειρία στο e-learning όσο και σε έμπειρους e-teachers. Περιλαμβάνει πιθανά σενάρια e-learning, δραστηριότητες για τα διάφορα στάδια του μαθήματος, προτάσεις για την ορθή σύνδεση του online μαθήματος με αυτό που απαιτεί φυσική παρουσία, καθώς επίσης βασικούς κανόνες για την online συμβουλευτική προς τους μαθητές.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe
ISBN: 978-3-19-171751-3
Συγγραφείς: Hildegard Meister, Dalia Shalaby
Top