Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprach-Fluss. Theaterübungen für Sprachunterricht und interkulturelles Lernen (mit eingelegter DVD)

ISBN: 978-3-19-141751-2
Συγγραφέας: Edda Holl
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

O τόμος αυτός περιέχει μια συλλογή από δοκιμασμένες θεατρικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες, που προσδίδουν ζωντάνια στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι ξεκάθαρες οδηγίες, τα στοιχεία για τη σημασία τους στην εκμάθηση της γλώσσας, καθώς και πολλές προτάσεις για διάφορες παραλλαγές τους, διευκολύνουν τη δημιουργική ένταξη των δραστηριοτήτων στο μάθημα. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην διεύρυνση της γλωσσικής συνείδησης των μαθητών, στην αξιοποίηση άλλων γλωσσικών γνώσεων για την εκμάθηση των γερμανικών και στη συνειδητή κατανόηση και χρήση μη λεκτικών επικοινωνιακών μέσων. Τα σύντομης διάρκειας βίντεο στο ένθετο DVD παρουσιάζουν παραδείγματα χρήσης των σημαντικότερων δραστηριοτήτων.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe

O τόμος αυτός περιέχει μια συλλογή από δοκιμασμένες θεατρικές και επικοινωνιακές δραστηριότητες, που προσδίδουν ζωντάνια στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Οι ξεκάθαρες οδηγίες, τα στοιχεία για τη σημασία τους στην εκμάθηση της γλώσσας, καθώς και πολλές προτάσεις για διάφορες παραλλαγές τους, διευκολύνουν τη δημιουργική ένταξη των δραστηριοτήτων στο μάθημα. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην διεύρυνση της γλωσσικής συνείδησης των μαθητών, στην αξιοποίηση άλλων γλωσσικών γνώσεων για την εκμάθηση των γερμανικών και στη συνειδητή κατανόηση και χρήση μη λεκτικών επικοινωνιακών μέσων. Τα σύντομης διάρκειας βίντεο στο ένθετο DVD παρουσιάζουν παραδείγματα χρήσης των σημαντικότερων δραστηριοτήτων.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe
ISBN: 978-3-19-141751-2
Συγγραφέας: Edda Holl
Top