Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Multiple Intelligenzen im DaF-Unterricht

ISBN: 978-3-19-031751-6
Συγγραφείς: Herbert Puchta, Wilfried Krenn, Mario Rinvolucri
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τη θεωρία για τις πολλαπλές νοημοσύνες και δείχνει πώς η μάθηση –σε ένα μάθημα που λαμβάνει υπόψη τη θεωρία αυτή– μπορεί να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Παρουσιάζονται 74 δραστηριότητες για το μάθημα, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές νοημοσύνες και έτσι να αναπτύξουν περαιτέρω και τις πιο αδύναμες από αυτές. Η ένδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας καθώς και της διάρκειας κάθε δραστηριότητας διευκολύνουν τον καθηγητή στην επιλογή του.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει τη θεωρία για τις πολλαπλές νοημοσύνες και δείχνει πώς η μάθηση –σε ένα μάθημα που λαμβάνει υπόψη τη θεωρία αυτή– μπορεί να γίνει πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική. Παρουσιάζονται 74 δραστηριότητες για το μάθημα, στις οποίες οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές νοημοσύνες και έτσι να αναπτύξουν περαιτέρω και τις πιο αδύναμες από αυτές. Η ένδειξη του επιπέδου γλωσσομάθειας καθώς και της διάρκειας κάθε δραστηριότητας διευκολύνουν τον καθηγητή στην επιλογή του.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe
ISBN: 978-3-19-031751-6
Συγγραφείς: Herbert Puchta, Wilfried Krenn, Mario Rinvolucri
Top