Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch

ISBN: 978-3-19-061751-7
Συγγραφείς: Kim Haataja, Rainer E. Wicke (επίμ.)
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο» (Content and Language Integrated Learning in German», CLILiG). Παρουσιάζει διάφορες προσεγγίσεις εφαρμογής της, όπως είναι η διαθεματική διδασκαλία της Γερμανικής, η δίγλωσση διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, η (μερική) εμβάπτιση (Immersion) και η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων με ευαισθησία στη χρήση της γλώσσας. Τα διάφορα άρθρα πραγματεύονται τόσο τις διοικητικές-οργανωτικές προϋποθέσεις εφαρμογής των πιο πάνω προσεγγίσεων, όσο και τις βασικές αρχές διδακτικής της ολιστικής διδασκαλίας ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου.
Συμπληρωματικά στον τόμο έχει δημιουργηθεί μια διαδραστική, προσβάσιμη σε όλους διαδικτυακή πύλη, η οποία επίσης παρουσιάζεται στον τόμο και περιέχει βιντεοσκοπημένο υλικό σχετικό με επιλεγμένα περιβάλλοντα μάθησης «CLILiG» που παρουσιάζονται στα επιμέρους άρθρα.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe

Ο τόμος αυτός είναι αφιερωμένος στη «Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας με βάση το Περιεχόμενο» (Content and Language Integrated Learning in German», CLILiG). Παρουσιάζει διάφορες προσεγγίσεις εφαρμογής της, όπως είναι η διαθεματική διδασκαλία της Γερμανικής, η δίγλωσση διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων, η (μερική) εμβάπτιση (Immersion) και η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων με ευαισθησία στη χρήση της γλώσσας. Τα διάφορα άρθρα πραγματεύονται τόσο τις διοικητικές-οργανωτικές προϋποθέσεις εφαρμογής των πιο πάνω προσεγγίσεων, όσο και τις βασικές αρχές διδακτικής της ολιστικής διδασκαλίας ξένης γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου.
Συμπληρωματικά στον τόμο έχει δημιουργηθεί μια διαδραστική, προσβάσιμη σε όλους διαδικτυακή πύλη, η οποία επίσης παρουσιάζεται στον τόμο και περιέχει βιντεοσκοπημένο υλικό σχετικό με επιλεγμένα περιβάλλοντα μάθησης «CLILiG» που παρουσιάζονται στα επιμέρους άρθρα.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe
ISBN: 978-3-19-061751-7
Συγγραφείς: Kim Haataja, Rainer E. Wicke (επίμ.)
Top