Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Planet 2 - Lehrerhandbuch (Βιβλίο του καθηγητή)

ISBN: 978-960-7396-69-3
Συγγραφείς: Siegfried Büttner, Gabriele Kopp
Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
Buy

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει την κατανομή ύλης και το πλάνο διδασκαλίας με λεπτομερείς προτάσεις διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ από το Βιβλίο του καθηγητή, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει την κατανομή ύλης και το πλάνο διδασκαλίας με λεπτομερείς προτάσεις διδακτικής για κάθε ώρα μαθήματος και συμβουλές ειδικά για τους καθηγητές Γερμανικών στην Ελλάδα, τεστ για φωτοτυπία, τις λύσεις όλων των ασκήσεων από το Βιβλίο του μαθητή, το Βιβλίο ασκήσεων και των τεστ από το Βιβλίο του καθηγητή, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

ISBN: 978-960-7396-69-3
Συγγραφείς: Siegfried Büttner, Gabriele Kopp
Top