Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

DaF-Palette

DaF-Palette 1: Verb, Adjektiv, Nomen + Präposition GRUNDSTUFE

A2 - B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 2: Verb + Präpositionalobjekt B2 – C2

B2 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 3: Konjunktiv II GRUNDSTUFE

B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 4: Präpositionen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 5: Adjektivdeklination GRUNDSTUFE

A2 - B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 6: Passiv GRUNDSTUFE

B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 7: Umformungen C1 – C2

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 8: Präpositionen A2 – B2

A2 - B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

DaF-Palette 9: Modalverben OBERSTUFE

C1 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 10: Typische Fehler GRUNDSTUFE

A2 - B1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€11,30 €10,17

DaF-Palette 11: Passiv MITTELSTUFE

B2 - C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
€13,55 €12,19

Η σειρά DaF-Palette περιλαμβάνει ξεχωριστά τεύχη για την εξάσκηση της γραμματικής σε όλα τα επίπεδα και απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες μαθητές. Κάθε τεύχος πραγματεύεται ένα γραμματικό φαινόμενο που δυσκολεύει τους Έλληνες μαθητές και είναι κατάλληλο τόσο για την εμπέδωση και εξάσκηση όσο και για την επανάληψή του. Στο τέλος κάθε τεύχους υπάρχει αποσπώμενο ένθετο με τις λύσεις ως βοήθεια για μαθητές που θέλουν να εξασκηθούν μόνοι τους με την DaF-Palette. 


Top