Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Vielfalt B2.1 – Glossar (Γλωσσάριο)

ISBN: 978-960-548-058-5
Συγγραφέας: Μαρίνα Μπέτζιου
Επίπεδο: B2/1
Buy

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των κεφαλαίων από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων και είναι τρίστηλο: Η πρώτη στήλη περιέχει τις γερμανικές λέξεις και εκφράσεις, ενώ το βασικό λεξιλόγιο δίνεται με μαύρα έντονα γράμματα. Η δεύτερη στήλη παρέχει για κάθε λήμμα μια εξήγηση ή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ορθή χρήση του και η τρίτη στήλη περιέχει τη μετάφρασή του στα ελληνικά.

Δείγμα κειμένου

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των κεφαλαίων από το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων και είναι τρίστηλο: Η πρώτη στήλη περιέχει τις γερμανικές λέξεις και εκφράσεις, ενώ το βασικό λεξιλόγιο δίνεται με μαύρα έντονα γράμματα. Η δεύτερη στήλη παρέχει για κάθε λήμμα μια εξήγηση ή ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ορθή χρήση του και η τρίτη στήλη περιέχει τη μετάφρασή του στα ελληνικά.

Δείγμα κειμένου

ISBN: 978-960-548-058-5
Συγγραφέας: Μαρίνα Μπέτζιου
Επίπεδο: B2/1
Top