Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Mit uns

Η διδακτική σειρά Mit uns έχει σχεδιαστεί ειδικά για έφηβους μαθητές από 13 ετών και καλύπτει σε τρεις τόμους τα επίπεδα B1+, B2 και C1, λαμβάνοντας υπόψη τις εξετάσεις του εκάστοτε επιπέδου.
Η μοντέρνα θεματολογία της πηγάζει από τα βιώματα των εφήβων και μαζί με τα ενδιαφέροντα κείμενα παρακινεί τους μαθητές να μάθουν τη γλώσσα. Μια παρέα από έφηβους πρωταγωνιστές συνοδεύει τους μαθητές μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
Εκείνο που χαρακτηρίζει τη σειρά Mit uns είναι η ξεκάθαρη δομή των σύντομων κεφαλαίων και η στενή σύνδεση του υλικού στο Βιβλίο του μαθητή με το Βιβλίο ασκήσεων. Στόχος των ασκήσεων είναι η συστηματική διεύρυνση του λεξιλογίου και της γραμματικής καθώς και η εξάσκηση της κατανόησης γραπτών και ακουστικών κειμένων και η παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Μετά από τρία κεφάλαια ακολουθούν κάθε φορά τρεις σελίδες για προαιρετική χρήση, που περιέχουν εφηβική λογοτεχνία και πληροφορίες για τις γερμανόφωνες χώρες.
Το Βιβλίο ασκήσεων, πέρα από μια μεγάλη ποικιλία ασκήσεων επανάληψης και εμπέδωσης, προσφέρει και ασκήσεις όπου ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του τους κανόνες της γραμματικής καθώς και ασκήσεις επανάληψης λεξιλογίου και εξάσκησης του γραπτού λόγου, λαμβάνοντας υπόψη και την τυπολογία των ασκήσεων των αντίστοιχων εξετάσεων.

Οι χρήστες smartphone ή tablet έχουν επιπλέον τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented-Reality-App) με ένα απλό σκανάρισμα της σελίδας του βιβλίου να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα ακουστικά κείμενα.

Επιπλέον διδακτικό υλικό και πληροφορίες στο www.hueber.de/mituns

Progressionsplan für MIT UNS-Kurse mit treffend! B2

 

Προετοιμασία για την εξέταση ÖSD Zertifikat B2


Top