Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sicher! C1/2 Lehrerhandbuch (Βιβλίο του καθηγητή C1/2)

ISBN: 978-3-19-771208-6
Συγγραφέας: Sönke Andresen
Επίπεδο: C1/2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις διδακτικής για το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων C1/2 καθώς και τις λύσεις του Βιβλίου του μαθητή. Περιλαμβάνει επίσης μια πλούσια συλλογή προτάσεων για ευχάριστες εναλλαγές στις ασκήσεις, μια συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών εξάσκησης των δεξιοτήτων, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων από το Βιβλίο του μαθητή και το DVD. Πάνω σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου υπάρχουν επίσης σελίδες για φωτοτυπία με επιπλέον παιχνίδια, ασκήσεις και ένα τεστ.

Το Βιβλίο του καθηγητή περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις διδακτικής για το Βιβλίο του μαθητή και το Βιβλίο ασκήσεων C1/2 καθώς και τις λύσεις του Βιβλίου του μαθητή. Περιλαμβάνει επίσης μια πλούσια συλλογή προτάσεων για ευχάριστες εναλλαγές στις ασκήσεις, μια συνοπτική παρουσίαση των στρατηγικών εξάσκησης των δεξιοτήτων, καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων από το Βιβλίο του μαθητή και το DVD. Πάνω σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου υπάρχουν επίσης σελίδες για φωτοτυπία με επιπλέον παιχνίδια, ασκήσεις και ένα τεστ.

ISBN: 978-3-19-771208-6
Συγγραφέας: Sönke Andresen
Επίπεδο: C1/2
Top