Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Pingpong Neu 3 - Βιβλίο ασκήσεων

ISBN: 978-960-7396-51-8
Ηλικίες: από 13 ετών
Επίπεδο: B1
Διατίθεται στους καθηγητές ως δείγμα δωρεάν
Buy

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει πλήθος ασκήσεων εμπέδωσης του λεξιλογίου και της γραμματικής, θέματα γραπτής έκφρασης, συγκριτικές ασκήσεις και εξηγήσεις γραμματικής για τους μαθητές στην Ελλάδα, καθώς και την ενότητα «Προετοιμασία εξετάσεων». Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ασκήσεις και χρήσιμες συμβουλές για όλα τα μέρη της νέας εξέτασης Zertifikat B1 (Goethe Institut και ÖSD).


Στην ανανεωμένη έκδοση υπάρχουν σελίδες προετοιμασίας για τη νέα εξέταση Zertifikat B1 (Goethe Institut και ÖSD). Όσοι έχουν κάποια προγούμενη έκδοση του βιβλίου μπορούν εδώ να κατεβάσουν ΔΩΡΕΑΝ τις καινούριες σελίδες:

Prüfungsvorbereitung: Lektion 1 Prüfungsvorbereitung: Lektion 2
Prüfungsvorbereitung: Lektion 3 Prüfungsvorbereitung: Lektion 4
Prüfungsvorbereitung: Lektion 5 Prüfungsvorbereitung: Lektion 6
Prüfungsvorbereitung: Lektion 7 Prüfungsvorbereitung: Lektion 8
Prüfungsvorbereitung: Lektion 9 Prüfungsvorbereitung: Lektion 10
Prüfungsvorbereitung: Lektion 11 Prüfungsvorbereitung: Lektion 12
Lösungen (Lektion 1 - Lektion 6) Lösungen (Lektion 7 - Lektion 12)

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει πλήθος ασκήσεων εμπέδωσης του λεξιλογίου και της γραμματικής, θέματα γραπτής έκφρασης, συγκριτικές ασκήσεις και εξηγήσεις γραμματικής για τους μαθητές στην Ελλάδα, καθώς και την ενότητα «Προετοιμασία εξετάσεων». Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ασκήσεις και χρήσιμες συμβουλές για όλα τα μέρη της νέας εξέτασης Zertifikat B1 (Goethe Institut και ÖSD).


Στην ανανεωμένη έκδοση υπάρχουν σελίδες προετοιμασίας για τη νέα εξέταση Zertifikat B1 (Goethe Institut και ÖSD). Όσοι έχουν κάποια προγούμενη έκδοση του βιβλίου μπορούν εδώ να κατεβάσουν ΔΩΡΕΑΝ τις καινούριες σελίδες:

Prüfungsvorbereitung: Lektion 1 Prüfungsvorbereitung: Lektion 2
Prüfungsvorbereitung: Lektion 3 Prüfungsvorbereitung: Lektion 4
Prüfungsvorbereitung: Lektion 5 Prüfungsvorbereitung: Lektion 6
Prüfungsvorbereitung: Lektion 7 Prüfungsvorbereitung: Lektion 8
Prüfungsvorbereitung: Lektion 9 Prüfungsvorbereitung: Lektion 10
Prüfungsvorbereitung: Lektion 11 Prüfungsvorbereitung: Lektion 12
Lösungen (Lektion 1 - Lektion 6) Lösungen (Lektion 7 - Lektion 12)
ISBN: 978-960-7396-51-8
Ηλικίες: από 13 ετών
Επίπεδο: B1
Top