Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Fit fürs Goethe-Zertifikat C2

ISBN: 978-3-19-201875-6
Συγγραφείς: Linda Fromme, Julia Guess
Επίπεδο: C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για μαθητές που προετοιμάζονται για την εξέταση Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom). Στο βιβλίο υπάρχουν ένθετα 2 cd που περιέχουν όλα τα ακουστικά κείμενα και μία συνοπτική παρουσίαση γραμματικών φαινομένων. Η μέθοδος περιέχει μία λεπτομερή περιγραφή όλων των ασκήσεων της εξέτασης καθώς και της αξιολόγησής τους, προετοιμασία για κάθε άσκηση με διευκρινιστικές εξηγήσεις, ένα επιπλέον πλήρες πρότυπο τεστ για αυτοαξιολόγηση, ασκήσεις λεξιλογίου, γραμματικής, γραπτού και προφορικού λόγου, λίστες με εκφραστικά μέσα για το γραπτό και προφορικό λόγο, τις λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου

Το Fit fürs Goethe-Zertifikat C2 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για μαθητές που προετοιμάζονται για την εξέταση Goethe-Zertifikat C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom). Στο βιβλίο υπάρχουν ένθετα 2 cd που περιέχουν όλα τα ακουστικά κείμενα και μία συνοπτική παρουσίαση γραμματικών φαινομένων. Η μέθοδος περιέχει μία λεπτομερή περιγραφή όλων των ασκήσεων της εξέτασης καθώς και της αξιολόγησής τους, προετοιμασία για κάθε άσκηση με διευκρινιστικές εξηγήσεις, ένα επιπλέον πλήρες πρότυπο τεστ για αυτοαξιολόγηση, ασκήσεις λεξιλογίου, γραμματικής, γραπτού και προφορικού λόγου, λίστες με εκφραστικά μέσα για το γραπτό και προφορικό λόγο, τις λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
ISBN: 978-3-19-201875-6
Συγγραφείς: Linda Fromme, Julia Guess
Επίπεδο: C2
Top