Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Deutsch üben, Lesen & Schreiben C2

ISBN: 978-3-19-797493-4
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Βιβλίο εξάσκησης, που περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και συναφή θέματα εκθέσεων για εξάσκηση της γραπτής έκφρασης στο επίπεδο Γ2. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C2 και το ÖSD Zertifikat C2. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στο βιβλίο όλοι οι σχετικοί τύποι ασκήσεων και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη κειμένου. Το υλικό εξάσκησης ολοκληρώνεται από πολυάριθμες ασκήσεις λεξιλογίου.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και πρότυπα κείμενα για τις ασκήσεις γραπτής έκφρασης.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου

Βιβλίο εξάσκησης, που περιέχει ποικιλία ασκήσεων κατανόησης γραπτών κειμένων, καθώς και συναφή θέματα εκθέσεων για εξάσκηση της γραπτής έκφρασης στο επίπεδο Γ2. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προετοιμασία για το Goethe-Zertifikat C2 και το ÖSD Zertifikat C2. Για τον σκοπό αυτό, εξασκούνται στο βιβλίο όλοι οι σχετικοί τύποι ασκήσεων και παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη κειμένου. Το υλικό εξάσκησης ολοκληρώνεται από πολυάριθμες ασκήσεις λεξιλογίου.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και πρότυπα κείμενα για τις ασκήσεις γραπτής έκφρασης.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
ISBN: 978-3-19-797493-4
Συγγραφέας: Anneli Billina
Επίπεδο: C2
Top