Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sprechen − Schreiben − Mitreden aktuell

ISBN: 978-960-465-115-3
Συγγραφείς: Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το βιβλίο Sprechen Schreiben Mitreden aktuell προσφέρει πλούσιο υλικό για εξάσκηση της προφορικής και γραπτής ανάπτυξης ενός θέματος. Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες επιπέδου C1 και C2 που θέλουν να βελτιώσουν την έκφρασή τους και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του επιπέδου C1 και C2 (Goethe-Institut, ÖSD, ΚΠγ, TestDaF).

Το βιβλίο περιέχει:

• μια εισαγωγή που παρουσιάζει με παραδείγματα και ασκήσεις διάφορες δυνατότητες ανάπτυξης του θέματος

25 κεφάλαια που το καθένα επεξεργάζεται γλωσσικά και ως προς το περιεχόμενο μία θεματική ενότητα. Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε:

 • σκέψεις και ερεθίσματα για την προετοιμασία του εκάστοτε θέματος
 • μια πρόταση δομής που συνοδεύεται από επιχειρήματα και ιδέες καθώς και λεξιλόγιο για τη διεξοδική ανάπτυξη του θέματος
 • πλήθος χρήσιμων εκφραστικών μέσων
 • ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου που άπτονται της θεματικής ενότητας και συμβάλλουν στη βελτίωση της έκφρασης
 • μια εκτενή και συναφή με το θέμα λίστα λεξιλογίου με εξηγήσεις και παραδείγματα
 • επιπλέον θέματα ανάπτυξης που ακολουθούν τις προδιαγραφές των εξετάσεων επιπέδου C1 και C2 (Goethe-Institut, ÖSD, ΚΠγ, TestDaF), και προορίζονται για την αυτόνομη επεξεργασία τους από το μαθητή / τη μαθήτρια

• ένα παράρτημα με όλα τα χρήσιμα εκφραστικά μέσα του βιβλίου, στο οποίο μπορεί να ανατρέχει ο μαθητής / η μαθήτρια ανά πάσα στιγμή

Περιεχόμενα
Αναλυτικές λύσεις

Ευρετήριο εξεταστικών θεμάτων

Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2
ÖSD Zertifikat C1
ΚΠγ Γ
TestDaF
Μια ματιά στο βιβλίο

Το βιβλίο Sprechen Schreiben Mitreden aktuell προσφέρει πλούσιο υλικό για εξάσκηση της προφορικής και γραπτής ανάπτυξης ενός θέματος. Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες επιπέδου C1 και C2 που θέλουν να βελτιώσουν την έκφρασή τους και να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, ενώ παράλληλα αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του επιπέδου C1 και C2 (Goethe-Institut, ÖSD, ΚΠγ, TestDaF).

Το βιβλίο περιέχει:

• μια εισαγωγή που παρουσιάζει με παραδείγματα και ασκήσεις διάφορες δυνατότητες ανάπτυξης του θέματος

25 κεφάλαια που το καθένα επεξεργάζεται γλωσσικά και ως προς το περιεχόμενο μία θεματική ενότητα. Σε κάθε κεφάλαιο θα βρείτε:

 • σκέψεις και ερεθίσματα για την προετοιμασία του εκάστοτε θέματος
 • μια πρόταση δομής που συνοδεύεται από επιχειρήματα και ιδέες καθώς και λεξιλόγιο για τη διεξοδική ανάπτυξη του θέματος
 • πλήθος χρήσιμων εκφραστικών μέσων
 • ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου που άπτονται της θεματικής ενότητας και συμβάλλουν στη βελτίωση της έκφρασης
 • μια εκτενή και συναφή με το θέμα λίστα λεξιλογίου με εξηγήσεις και παραδείγματα
 • επιπλέον θέματα ανάπτυξης που ακολουθούν τις προδιαγραφές των εξετάσεων επιπέδου C1 και C2 (Goethe-Institut, ÖSD, ΚΠγ, TestDaF), και προορίζονται για την αυτόνομη επεξεργασία τους από το μαθητή / τη μαθήτρια

• ένα παράρτημα με όλα τα χρήσιμα εκφραστικά μέσα του βιβλίου, στο οποίο μπορεί να ανατρέχει ο μαθητής / η μαθήτρια ανά πάσα στιγμή

Περιεχόμενα
Αναλυτικές λύσεις

Ευρετήριο εξεταστικών θεμάτων

Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2
ÖSD Zertifikat C1
ΚΠγ Γ
TestDaF
Μια ματιά στο βιβλίο
ISBN: 978-960-465-115-3
Συγγραφείς: Jo Glotz-Kastanis, Doris Tippmann
Top