Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Παρέα με Paul, Lisa & Co στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Το Παρέα με Paul, Lisa & Co στο Δημοτικό είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες του μαθήματος στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία. Το τεύχος Α της σειράς είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την Ε΄ τάξη και το τεύχος Β για την ΣΤ΄.

Η διδακτική σειρά διαδέχεται την αγαπημένη μέθοδο «Paul, Lisa & Co στο Δημοτικό» και δημιουργήθηκε ειδικά για τους μαθητές Δημοτικού στην Ελλάδα. Στο ενσωματωμένο Βιβλίο ασκήσεων οι εκφωνήσεις δίνονται και στις δύο γλώσσες, ώστε οι μαθητές να μπορούν μόνοι τους να κάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι. Η γραμματική εξηγείται πάντα στα ελληνικά και –όπου αυτό ενδείκνυται– και σε σύγκριση με την ελληνική γλώσσα.

Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου οι μαθητές παρακολουθούν μια παρέα πέντε παιδιών στη Γερμανία, ταυτίζονται μαζί τους πολύ γρήγορα και ζουν την κάθε τους στιγμή. Τα βιώματα της χαρούμενης παρέας σχηματίζουν εξάλλου το θεματικό πλαίσιο του βιβλίου.

Η σειρά ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθησιακών τύπων και προωθεί την πολυαισθητηριακή μάθηση. Η γρήγορη εναλλαγή δεξιοτήτων, τρόπου εργασίας και τυπολογίας ασκήσεων ξαφνιάζει ευχάριστα τους μαθητές και διασφαλίζει το κίνητρο για μάθηση. Η καινούρια ύλη παρουσιάζεται και εξασκείται κάθε φορά με μικρά βήματα.


Top