Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Paul, Lisa & Co NEU

Η σειρά Paul, Lisa & Co αποτελείται από τέσσερις τόμους. Ο 1ος και ο 2ος τόμος οδηγούν στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προετοιμάζουν για τις αντίστοιχες εξετάσεις Goethe-Zertifikat A1 (Fit in Deutsch), ÖSD KID A1 και για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α. Ο 3ος τόμος οδηγεί στο επίπεδο Α2 και στις αντίστοιχες εξετάσεις, όπως Goethe-Zertifikat A2 (Fit in Deutsch), ÖSD KID A2 και το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Α. Ο εισαγωγικός τόμος Junior προσφέρει σε αρχάριους μαθητές 8 έως 9 ετών τη δυνατότητα να κάνουν μια ευχάριστη πρώτη γνωριμία με τη γερμανική γλώσσα και δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη διδασκαλία με τους επόμενους τόμους.

Η διδακτική σειρά δημιουργήθηκε ειδικά για τους μαθητές στην Ελλάδα. Παράλληλα με τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, οι μαθητές αναπτύσσουν και τη δεξιότητα της διαμεσολάβησης. Στο βιβλίο ασκήσεων οι εκφωνήσεις δίνονται και στις δύο γλώσσες, ενώ η γραμματική εξηγείται πάντα και στα ελληνικά. Μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου οι μαθητές παρακολουθούν μια παρέα πέντε παιδιών στη Γερμανία, ταυτίζονται μαζί τους πολύ γρήγορα και ζουν την κάθε τους στιγμή. Τα βιώματα της χαρούμενης παρέας σχηματίζουν εξάλλου το θεματικό πλαίσιο του βιβλίου.

Η ανανεωμένη έκδοση του 1ου και 2ου τόμου της σειράς προσφέρει ένα μοντέρνο layout, επίκαιρα κείμενα, νέες εισαγωγικές σελίδες στα κεφάλαια με φωτογραφίες και αναφορά στους διδακτικούς στόχους, καθώς και νέες σελίδες στο τέλος κάθε κεφαλαίου με χρήσιμο υλικό για την εξάσκηση της αναγνωστικής κατανόησης και της ελεύθερης προφορικής έκφρασης.

 


Top