Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Jana und Dino 1 - Kursbuch (Βιβλίο του μαθητή)

ISBN: 978-3-19-101061-4
Συγγραφείς: Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth
Ηλικίες: από 5-6 ετών
Buy

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει οκτώ θεματικές ενότητες και καθεμία αποτελείται από δύο σύντομα κεφάλαια. Εδώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα, παίζοντας, διασκεδάζοντας και μιλώντας για θέματα της καθημερινότητάς τους: τα χρώματα, το φαγητό, οι αριθμοί, δραστηριότητες στην παιδική χαρά, η οικογένεια, τα ζώα και το σώμα. Κάθε θεματική ενότητα κλείνει με μία σελίδα που περιέχει projects, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν χειροτεχνίες, να ζωγραφίσουν, να παίξουν και κυρίως να μιλήσουν. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επιπλέον σελίδες που θα τους φέρουν κοντά στα έθιμα στις γερμανόφωνες χώρες, υλικό για τις γιορτές, μία αλφαβητική λίστα του λεξιλογίου, καθώς και κατατοπιστικές σελίδες για τις καθηγήτριες και τους καθηγητές με εξηγήσεις των παιχνιδιών.

Το ακουστικό υλικό για το βιβλίο του μαθητή διατίθεται παρακάτω ως δωρεάν download. 

Εδώ θα βρείτε αναλυτικά πλάνα διδασκαλίας, flashcards, έξτρα σελίδες για εκτύπωση, αφίσες για το μάθημα, τεστ για κάθε θεματική ενότητα, τις λύσεις καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων ως δωρεάν download.

Μια ματιά στο βιβλίο   

Ακουστικό υλικό 1
Ακουστικό υλικό 2

‎‎

Πιστοποιητικό επιτυχίας

Το Βιβλίο του μαθητή περιέχει οκτώ θεματικές ενότητες και καθεμία αποτελείται από δύο σύντομα κεφάλαια. Εδώ τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τη γερμανική γλώσσα, παίζοντας, διασκεδάζοντας και μιλώντας για θέματα της καθημερινότητάς τους: τα χρώματα, το φαγητό, οι αριθμοί, δραστηριότητες στην παιδική χαρά, η οικογένεια, τα ζώα και το σώμα. Κάθε θεματική ενότητα κλείνει με μία σελίδα που περιέχει projects, όπου τα παιδιά μπορούν να κάνουν χειροτεχνίες, να ζωγραφίσουν, να παίξουν και κυρίως να μιλήσουν. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν επιπλέον σελίδες που θα τους φέρουν κοντά στα έθιμα στις γερμανόφωνες χώρες, υλικό για τις γιορτές, μία αλφαβητική λίστα του λεξιλογίου, καθώς και κατατοπιστικές σελίδες για τις καθηγήτριες και τους καθηγητές με εξηγήσεις των παιχνιδιών.

Το ακουστικό υλικό για το βιβλίο του μαθητή διατίθεται παρακάτω ως δωρεάν download. 

Εδώ θα βρείτε αναλυτικά πλάνα διδασκαλίας, flashcards, έξτρα σελίδες για εκτύπωση, αφίσες για το μάθημα, τεστ για κάθε θεματική ενότητα, τις λύσεις καθώς και την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων ως δωρεάν download.

Μια ματιά στο βιβλίο   

Ακουστικό υλικό 1
Ακουστικό υλικό 2

‎‎

Πιστοποιητικό επιτυχίας
ISBN: 978-3-19-101061-4
Συγγραφείς: Manuela Georgiakaki, Michael Priesteroth
Ηλικίες: από 5-6 ετών
Top