Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Prüfung Express – Goethe-Zertifikat B2, Deutschprüfung für Erwachsene

ISBN: 978-3-19-521651-7
Συγγραφείς: Heide Stiebeler, Frauke van der Werff
Επίπεδο: B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Ο τόμος αυτός περιέχει δύο πλήρη πρότυπα τεστ με όλες τις ασκήσεις της εξέτασης. Το πρώτο τεστ προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την εξέταση, καθώς και πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες προτάσεις για την επιτυχή επεξεργασία κάθε μέρους της. Το δεύτερο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση της εξέτασης.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν τα φυλλάδια απαντήσεων, μία λίστα με χρήσιμα εκφραστικά μέσα για τον γραπτό και προφορικό λόγο, μία συνοπτική παρουσίαση συντακτικών μοντέλων και συνδέσμων, οι λύσεις με χρήσιμες επεξηγήσεις για όλες τις ασκήσεις της εξέτασης, παραδείγματα λύσεων για τις ασκήσεις στις ενότητες Schreiben και Sprechen, καθώς και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω App ή εδώ ως download.

Ο τόμος αυτός περιέχει δύο πλήρη πρότυπα τεστ με όλες τις ασκήσεις της εξέτασης. Το πρώτο τεστ προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την εξέταση, καθώς και πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες προτάσεις για την επιτυχή επεξεργασία κάθε μέρους της. Το δεύτερο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση της εξέτασης.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν τα φυλλάδια απαντήσεων, μία λίστα με χρήσιμα εκφραστικά μέσα για τον γραπτό και προφορικό λόγο, μία συνοπτική παρουσίαση συντακτικών μοντέλων και συνδέσμων, οι λύσεις με χρήσιμες επεξηγήσεις για όλες τις ασκήσεις της εξέτασης, παραδείγματα λύσεων για τις ασκήσεις στις ενότητες Schreiben και Sprechen, καθώς και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω App ή εδώ ως download.

ISBN: 978-3-19-521651-7
Συγγραφείς: Heide Stiebeler, Frauke van der Werff
Επίπεδο: B2
Top