Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

ΚΠγ Β spezial

ISBN: 978-960-6675-35-5
Συγγραφέας: Annette Vosswinkel
Επίπεδο: B1 και B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το B spezial είναι μία μέθοδος εξάσκησης για μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β. Περιέχει 10 πλήρη πρότυπα τεστ που περιλαμβάνουν και τις τέσσερις φάσεις της εξέτασης. Στην αρχή του βιβλίου δίνονται πληροφορίες στα Ελληνικά για τη δομή της εξέτασης, το προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο και την αξιολόγηση του κάθε μέρους της εξέτασης. Το βιβλίο περιέχει επίσης απαντητικά φυλλάδια για κάθε ένα από τα τεστ.

Το ακουστικό υλικό διατίθεται επίσης παρακάτω ως δωρεάν download.

Για τον Καθηγητή:

Lösungen

Transkriptionen mit Markierung:

Test 1   Test 2
Test 3   Test 4
Test 5   Test 6
Test 7   Test 8
Test 9   Test 10
Audiodateien

Το B spezial είναι μία μέθοδος εξάσκησης για μαθητές που θέλουν να προετοιμαστούν για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β. Περιέχει 10 πλήρη πρότυπα τεστ που περιλαμβάνουν και τις τέσσερις φάσεις της εξέτασης. Στην αρχή του βιβλίου δίνονται πληροφορίες στα Ελληνικά για τη δομή της εξέτασης, το προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο και την αξιολόγηση του κάθε μέρους της εξέτασης. Το βιβλίο περιέχει επίσης απαντητικά φυλλάδια για κάθε ένα από τα τεστ.

Το ακουστικό υλικό διατίθεται επίσης παρακάτω ως δωρεάν download.

Για τον Καθηγητή:

Lösungen

Transkriptionen mit Markierung:

Test 1   Test 2
Test 3   Test 4
Test 5   Test 6
Test 7   Test 8
Test 9   Test 10
Audiodateien
ISBN: 978-960-6675-35-5
Συγγραφέας: Annette Vosswinkel
Επίπεδο: B1 και B2
Top