Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

TOPFIT A1 - Glossar (Γλωσσάριο)

ISBN: 978-960-465-100-9
Συγγραφείς: Nikos Tyrogiannis, MEd Theoni Sotu
Ηλικίες: από 10 ετών
Επίπεδο: A1
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των τεστ εξάσκησης και των πρότυπων τεστ του βιβλίου. Το βασικό λεξιλόγιο, που πρέπει να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες οπωσδήποτε, δίνεται με έντονα γράμματα.                    

Το Γλωσσάριο αυτό είναι τρίστηλο: η πρώτη στήλη περιέχει τις λέξεις και εκφράσεις που εμφανίζονται στο βιβλίο με όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την εκμάθησή τους, ενώ τα ουσιαστικά δίνονται με διαφορετικό χρώμα ανά γένος. Στη δεύτερη στήλη δίνεται η απόδοση του λεξιλογίου στα Ελληνικά με βάση τα συμφραζόμενα και στην τρίτη στήλη υπάρχουν προτάσεις-παραδείγματα για την ορθή χρήση του.

Το Γλωσσάριο περιέχει το λεξιλόγιο όλων των τεστ εξάσκησης και των πρότυπων τεστ του βιβλίου. Το βασικό λεξιλόγιο, που πρέπει να μάθουν οι μαθητές/μαθήτριες οπωσδήποτε, δίνεται με έντονα γράμματα.                    

Το Γλωσσάριο αυτό είναι τρίστηλο: η πρώτη στήλη περιέχει τις λέξεις και εκφράσεις που εμφανίζονται στο βιβλίο με όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την εκμάθησή τους, ενώ τα ουσιαστικά δίνονται με διαφορετικό χρώμα ανά γένος. Στη δεύτερη στήλη δίνεται η απόδοση του λεξιλογίου στα Ελληνικά με βάση τα συμφραζόμενα και στην τρίτη στήλη υπάρχουν προτάσεις-παραδείγματα για την ορθή χρήση του.

ISBN: 978-960-465-100-9
Συγγραφείς: Nikos Tyrogiannis, MEd Theoni Sotu
Ηλικίες: από 10 ετών
Επίπεδο: A1
Top