Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Prüfung Express, ÖSD Zertifikat B2

ISBN: 978-3-19-581651-9
Συγγραφέας: Karoline Janicek
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Prüfung Express – ÖSD Zertifikat B2 προετοιμάζει αποτελεσματικά και με απλά βήματα για την εξέταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τάξη, όσο και για την αυτόνομη προετοιμασία στο σπίτι.
Περιέχει δύο πλήρη τεστ. Το πρώτο εξοικειώνει τον υποψήφιο με την εξέταση, καθώς συνοδεύεται από πολλές πληροφορίες, στρατηγικές και συμβουλές για κάθε άσκηση ξεχωριστά. Το δεύτερο τεστ προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης της εξέτασης.

Επιπλέον, ο τόμος συμπεριλαμβάνει:

  • έναν κατάλογο με χρήσιμες εκφράσεις για τις ενότητες Schreiben und Sprechen
  • παραδείγματα λύσεων για τις ενότητες Schreiben und Sprechen καθώς και λύσεις με σχόλια
  • την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω app ή εδώ ως download:

Audiodateien
Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Απαντητικό έντυπο για το Schreiben, άσκηση 1
Μια ματιά στο βιβλίο

Το Prüfung Express – ÖSD Zertifikat B2 προετοιμάζει αποτελεσματικά και με απλά βήματα για την εξέταση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στην τάξη, όσο και για την αυτόνομη προετοιμασία στο σπίτι.
Περιέχει δύο πλήρη τεστ. Το πρώτο εξοικειώνει τον υποψήφιο με την εξέταση, καθώς συνοδεύεται από πολλές πληροφορίες, στρατηγικές και συμβουλές για κάθε άσκηση ξεχωριστά. Το δεύτερο τεστ προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης της εξέτασης.

Επιπλέον, ο τόμος συμπεριλαμβάνει:

  • έναν κατάλογο με χρήσιμες εκφράσεις για τις ενότητες Schreiben und Sprechen
  • παραδείγματα λύσεων για τις ενότητες Schreiben und Sprechen καθώς και λύσεις με σχόλια
  • την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω app ή εδώ ως download:

Audiodateien
Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
Απαντητικό έντυπο για το Schreiben, άσκηση 1
Μια ματιά στο βιβλίο
ISBN: 978-3-19-581651-9
Συγγραφέας: Karoline Janicek
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2
Top