Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Vielfalt B2.2 – Kurs- und Arbeitsbuch plus interaktive Version (Βιβλίο του μαθητή και Βιβλίο ασκήσεων με ενσωματωμένο κωδικό για ψηφιακή χρήση)

ISBN: 978-3-19-351037-2
Συγγραφείς: Oliver Bayerlein, Isabel Buchwald-Wargenau, Dagmar Giersberg, Linda Fromme, Urs Luger, Lukas Mayrhofer, Arwen Schnack, Christiane Seuthe, Leonore Spiegel
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2/2
Buy

Η διδακτική σειρά Vielfalt οδηγεί μέσα από δύο λεπτούς τόμους στο εκάστοτε επίπεδο. Ο τόμος B2.2 περιέχει τα κεφάλαια 13 έως 24 ολοκληρώνοντας έτσι το επίπεδο Β2.

Καθεμία από τις τέσσερις θεματικές ενότητες του βιβλίου ξεκινάει με μία ταινία μικρού μήκους, όπου οι πρωταγωνιστές των τριών κεφαλαίων της ενότητας παρουσιάζουν τα επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα της καθημερινότητάς τους. Μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών και αναλογικών θεμάτων αντικατοπτρίζει το ευρύ φάσμα της γλώσσας.

Κάθε κεφάλαιο στο Βιβλίο του μαθητή αποτελείται από τέσσερις σελίδες. Η ύλη παρουσιάζεται συστηματικά μέσα από τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία. Ανά κεφάλαιο υπάρχει μία ταινία μικρού μήκους και ένα σύντομο επεξηγηματικό βιντεοκλίπ, που παρουσιάζει οπτικοακουστικά το εκάστοτε γραμματικό φαινόμενο, διευκολύνοντας την εκμάθησή του τόσο στο συμβατικό όσο και στο μάθημα εξ αποστάσεως. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει και τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας και ολοκληρώνεται με εικόνες και κείμενα πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα, οι οποίες παρουσιάζουν γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει, πέρα από την ποικιλία ασκήσεων, μια συστηματική επανάληψη ήδη γνωστού λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων, ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου και στο τέλος κάθε κεφαλαίου ένα σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, δίνεται η δυνατότητα εμπέδωσης ή εμπλουτισμού της ύλης μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Κάθε θεματική ενότητα στο Βιβλίο ασκήσεων ολοκληρώνεται με υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του εκάστοτε επιπέδου.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων καθώς και μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα, οι οποίες ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεων για τις οποίες η σειρά περιέχει ασκήσεις προετοιμασίας κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

Η διδακτική σειρά Vielfalt οδηγεί μέσα από δύο λεπτούς τόμους στο εκάστοτε επίπεδο. Ο τόμος B2.2 περιέχει τα κεφάλαια 13 έως 24 ολοκληρώνοντας έτσι το επίπεδο Β2.

Καθεμία από τις τέσσερις θεματικές ενότητες του βιβλίου ξεκινάει με μία ταινία μικρού μήκους, όπου οι πρωταγωνιστές των τριών κεφαλαίων της ενότητας παρουσιάζουν τα επίκαιρα και πολύπλευρα θέματα της καθημερινότητάς τους. Μια μεγάλη ποικιλία ψηφιακών και αναλογικών θεμάτων αντικατοπτρίζει το ευρύ φάσμα της γλώσσας.

Κάθε κεφάλαιο στο Βιβλίο του μαθητή αποτελείται από τέσσερις σελίδες. Η ύλη παρουσιάζεται συστηματικά μέσα από τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Λεξιλόγιο, Γραμματική και Επικοινωνία. Ανά κεφάλαιο υπάρχει μία ταινία μικρού μήκους και ένα σύντομο επεξηγηματικό βιντεοκλίπ, που παρουσιάζει οπτικοακουστικά το εκάστοτε γραμματικό φαινόμενο, διευκολύνοντας την εκμάθησή του τόσο στο συμβατικό όσο και στο μάθημα εξ αποστάσεως. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει και τις σελίδες EXTRA BERUF με θέματα από τον χώρο της εργασίας και ολοκληρώνεται με εικόνες και κείμενα πάνω σε ένα πολύπλευρο θέμα, οι οποίες παρουσιάζουν γλωσσικό, αλλά και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει, πέρα από την ποικιλία ασκήσεων, μια συστηματική επανάληψη ήδη γνωστού λεξιλογίου και γραμματικών φαινομένων, ενδιαφέροντα θέματα για την εξάσκηση του γραπτού λόγου και στο τέλος κάθε κεφαλαίου ένα σύντομο τεστ αυτοαξιολόγησης. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, δίνεται η δυνατότητα εμπέδωσης ή εμπλουτισμού της ύλης μέσα από διαδραστικές ασκήσεις, με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Κάθε θεματική ενότητα στο Βιβλίο ασκήσεων ολοκληρώνεται με υλικό προετοιμασίας για τις εξετάσεις του εκάστοτε επιπέδου.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει μια συνοπτική παρουσίαση της γραμματικής, του απαραίτητου λεξιλογίου και των εκφραστικών μέσων καθώς και μια αλφαβητική παρουσίαση επιπλέον μεθόδων συνεργασίας στο μάθημα, οι οποίες ενισχύουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

Όλο το ακουστικό υλικό της διδακτικής σειράς καθώς και λύσεις, πλάνα οργάνωσης μαθήματος, τεστ κατάταξης, η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων, μια συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεων για τις οποίες η σειρά περιέχει ασκήσεις προετοιμασίας κ.ά. διατίθενται ως δωρεάν download: https://www.hueber.de/vielfalt/einsetzen

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (STARTCODE)

Probeseiten & Videos

ISBN: 978-3-19-351037-2
Συγγραφείς: Oliver Bayerlein, Isabel Buchwald-Wargenau, Dagmar Giersberg, Linda Fromme, Urs Luger, Lukas Mayrhofer, Arwen Schnack, Christiane Seuthe, Leonore Spiegel
Ηλικίες: από 16 ετών
Επίπεδο: B2/2
Top