Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Sicher! aktuell B2 – Arbeitsbuch mit MP3-CD (Βιβλίο ασκήσεων του μαθητή)

ISBN: 978-3-19-311207-1
Συγγραφείς: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek
Ηλικίες: από 15 ετών
Επίπεδο: B2
Buy

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης του λεξιλογίου, της γραμματικής και όλων των δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και την τυπολογία των ασκήσεων στις εξετάσεις του επιπέδου, όπως π.χ. το νέο Goethe-Zertifikat B2 και το ÖSD Zertifikat B2. Επιπλέον, τεστ αυτοαξιολόγησης, το βασικό λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου καθώς και ένα ένθετο MP3-CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης και φωνητικής. Αυτό το ακουστικό υλικό διατίθεται επίσης παρακάτω ως δωρεάν download. Στο τέλος του Βιβλίου ασκήσεων υπάρχει λίστα με όλες τις διδαγμένες χρήσιμες εκφράσεις για τη γραπτή και προφορική έκφραση. Οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης και σε online ασκήσεις στην ιστοσελίδα https://www.hueber.de/sicher/lernen/interaktiv. Οι λύσεις για το Βιβλίο ασκήσεων υπάρχουν ως δωρεάν download στο https://www.hueber.de/sicher/lernen/loesungen/ab.

Audiodateien

Το Βιβλίο ασκήσεων περιέχει ασκήσεις εμπέδωσης του λεξιλογίου, της γραμματικής και όλων των δεξιοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη και την τυπολογία των ασκήσεων στις εξετάσεις του επιπέδου, όπως π.χ. το νέο Goethe-Zertifikat B2 και το ÖSD Zertifikat B2. Επιπλέον, τεστ αυτοαξιολόγησης, το βασικό λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου καθώς και ένα ένθετο MP3-CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης και φωνητικής. Αυτό το ακουστικό υλικό διατίθεται επίσης παρακάτω ως δωρεάν download. Στο τέλος του Βιβλίου ασκήσεων υπάρχει λίστα με όλες τις διδαγμένες χρήσιμες εκφράσεις για τη γραπτή και προφορική έκφραση. Οι μαθητές έχουν επίσης τη δυνατότητα πρόσβασης και σε online ασκήσεις στην ιστοσελίδα https://www.hueber.de/sicher/lernen/interaktiv. Οι λύσεις για το Βιβλίο ασκήσεων υπάρχουν ως δωρεάν download στο https://www.hueber.de/sicher/lernen/loesungen/ab.

Audiodateien
ISBN: 978-3-19-311207-1
Συγγραφείς: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek
Ηλικίες: από 15 ετών
Επίπεδο: B2
Top