Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Prüfung Express, Goethe-Zertifikat C2 – Großes Deutsches Sprachdiplom

ISBN: 978-3-19-741651-9
Συγγραφέας: Johannes Gerbes
Επίπεδο: C2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Το Prüfung ExpressGoethe-Zertifikat C2 προετοιμάζει απλά και αποτελεσματικά για την αντίστοιχη εξέταση και είναι κατάλληλο τόσο για τη χρήση στο μάθημα όσο και για την ανεξάρτητη μελέτη στο σπίτι. Το βιβλίο περιέχει δύο πλήρη πρότυπα τεστ με όλες τις ασκήσεις της εξέτασης. Το πρώτο τεστ προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την εξέταση, καθώς και πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες προτάσεις για την επιτυχή επεξεργασία κάθε μέρους της. Το δεύτερο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση της εξέτασης.

Επιπλέον, ο τόμος αυτός περιέχει:

  • παραδείγματα λύσεων για τις ασκήσεις στις ενότητες Schreiben και Sprechen καθώς και λύσεις με χρήσιμες επεξηγήσεις
  • πληροφορίες για την εξέταση και την αξιολόγησή της
  • την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων
  • φυλλάδια απαντήσεων για την προσομοίωση της εξέτασης

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω Hueber Media-App ή εδώ ως δωρεάν download:

Audiodateien
Korrektur S. 58 und 59
Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου – Lesen Teil 2
Antwortbogen (Lesen, Hören, Schreiben)
Μια ματιά στο βιβλίο

Το Prüfung ExpressGoethe-Zertifikat C2 προετοιμάζει απλά και αποτελεσματικά για την αντίστοιχη εξέταση και είναι κατάλληλο τόσο για τη χρήση στο μάθημα όσο και για την ανεξάρτητη μελέτη στο σπίτι. Το βιβλίο περιέχει δύο πλήρη πρότυπα τεστ με όλες τις ασκήσεις της εξέτασης. Το πρώτο τεστ προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με την εξέταση, καθώς και πληροφορίες, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνες προτάσεις για την επιτυχή επεξεργασία κάθε μέρους της. Το δεύτερο τεστ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσομοίωση της εξέτασης.

Επιπλέον, ο τόμος αυτός περιέχει:

  • παραδείγματα λύσεων για τις ασκήσεις στις ενότητες Schreiben και Sprechen καθώς και λύσεις με χρήσιμες επεξηγήσεις
  • πληροφορίες για την εξέταση και την αξιολόγησή της
  • την απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων
  • φυλλάδια απαντήσεων για την προσομοίωση της εξέτασης

Το ακουστικό υλικό της ενότητας Hören διατίθεται δωρεάν μέσω Hueber Media-App ή εδώ ως δωρεάν download:

Audiodateien
Korrektur S. 58 und 59
Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου – Lesen Teil 2
Antwortbogen (Lesen, Hören, Schreiben)
Μια ματιά στο βιβλίο
ISBN: 978-3-19-741651-9
Συγγραφέας: Johannes Gerbes
Επίπεδο: C2
Top