Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Neurodidaktik. Grundlagen für Sprachlehrende

ISBN: 978-3-19-201751-3
Συγγραφέας: Marion Grein
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό τα νέα ευρήματα που η νευροδιδακτική έχει προσκομίσει στη διδασκαλία της γλώσσας και αναλύει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογές τους. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις διεργασίες που συντελούνται στον εγκέφαλο κατά τη μάθηση, στον ρόλο των νευρομεταβιβαστών, στους διάφορους τρόπους και τύπους μάθησης καθώς και στη μάθηση κατά την τρίτη ηλικία, στη διδασκαλία ενηλίκων που δεν έχουν μαθησιακά βιώματα και τέλος στη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe 1
Leseprobe 2

Ο τόμος αυτός παρουσιάζει με τρόπο κατανοητό τα νέα ευρήματα που η νευροδιδακτική έχει προσκομίσει στη διδασκαλία της γλώσσας και αναλύει συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογές τους. Ειδικότερη αναφορά γίνεται στις διεργασίες που συντελούνται στον εγκέφαλο κατά τη μάθηση, στον ρόλο των νευρομεταβιβαστών, στους διάφορους τρόπους και τύπους μάθησης καθώς και στη μάθηση κατά την τρίτη ηλικία, στη διδασκαλία ενηλίκων που δεν έχουν μαθησιακά βιώματα και τέλος στη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης.

Inhaltsverzeichnis
Leseprobe 1
Leseprobe 2
ISBN: 978-3-19-201751-3
Συγγραφέας: Marion Grein
Top