Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Hörtraining B2

ISBN: 978-960-465-065-1
Συγγραφέας: Gaby Grammenou
Επίπεδο: B2
Διατίθεται αποκλειστικά στα βιβλιοπωλεία
Buy

Το Hörtraining B2 εξασκεί την ακουστική κατανόηση και προετοιμάζει τόσο τους έφηβους όσο και τους ενήλικες μαθητές για τις αντίστοιχες απαιτήσεις του μέρους «Hören» της εξέτασης Goethe-Zertifikat B2.
Το Hörtraining Β2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με κάθε διδακτική σειρά και μάλιστα ήδη από την αρχή του επιπέδου Β2. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου οι μαθητές εξασκούνται σε διάφορες τεχνικές ακουστικής κατανόησης, ενώ εξοικειώνονται σταδιακά και με την τυπολογία των ασκήσεων της εξέτασης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξάσκηση των ικανοτήτων που απαιτούν οι διάφορες ασκήσεις της εξέτασης, όπως π.χ. η σημείωση πληροφοριών που συλλαβίζονται, η διόρθωση λανθασμένων πληροφοριών κ.ά.
Το δεύτερο μέρος περιέχει 10 πρότυπα τεστ με ενδιαφέροντα ακουστικά κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται σε μέγεθος και βαθμό δυσκολίας στα δεδομένα των εξετάσεων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επιπλέον και το αντίστοιχο φυλλάδιο απαντήσεων.

Lehrerbuch

Το Hörtraining B2 εξασκεί την ακουστική κατανόηση και προετοιμάζει τόσο τους έφηβους όσο και τους ενήλικες μαθητές για τις αντίστοιχες απαιτήσεις του μέρους «Hören» της εξέτασης Goethe-Zertifikat B2.
Το Hörtraining Β2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με κάθε διδακτική σειρά και μάλιστα ήδη από την αρχή του επιπέδου Β2. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου οι μαθητές εξασκούνται σε διάφορες τεχνικές ακουστικής κατανόησης, ενώ εξοικειώνονται σταδιακά και με την τυπολογία των ασκήσεων της εξέτασης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην εξάσκηση των ικανοτήτων που απαιτούν οι διάφορες ασκήσεις της εξέτασης, όπως π.χ. η σημείωση πληροφοριών που συλλαβίζονται, η διόρθωση λανθασμένων πληροφοριών κ.ά.
Το δεύτερο μέρος περιέχει 10 πρότυπα τεστ με ενδιαφέροντα ακουστικά κείμενα, τα οποία ανταποκρίνονται σε μέγεθος και βαθμό δυσκολίας στα δεδομένα των εξετάσεων. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει επιπλέον και το αντίστοιχο φυλλάδιο απαντήσεων.

Lehrerbuch
ISBN: 978-960-465-065-1
Συγγραφέας: Gaby Grammenou
Επίπεδο: B2
Top