Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Fit fürs Österreichische Sprachdiplom B2 - Buch mit Audio-CD (Βιβλίο του μαθητή με ενσωματωμένο cd)

ISBN: 978-3-19-001877-2
Συγγραφείς: Manuela Glaboniat, Helga Lorenz-Andreasch
Επίπεδο: B2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε μαθητές, που προετοιμάζονται για το «Αυστριακό Δίπλωμα γλωσσομάθειας Β2, Μέση Βαθμίδα Γερμανικών». Το βιβλίο έχει ενσωματωμένο το cd με τα ακουστικά κείμενα για το μέρος Hörverstehen. Επίσης περιέχει την ακριβή περιγραφή της εξέτασης και τις απαιτήσεις της. Αναλυτικές εξηγήσεις και συμβουλές δίνονται σε κάθε μέρος της εξέτασης, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει αμέσως ο μαθητής στην άσκηση που ακολουθεί. Για τα μέρη Schreiben και Sprechen δίνονται χρήσιμες εκφράσεις. Ένα πλήρες πρότυπο τεστ δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για προσομοίωση της εξέτασης. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και οι λύσεις όλων των ασκήσεων και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε μαθητές, που προετοιμάζονται για το «Αυστριακό Δίπλωμα γλωσσομάθειας Β2, Μέση Βαθμίδα Γερμανικών». Το βιβλίο έχει ενσωματωμένο το cd με τα ακουστικά κείμενα για το μέρος Hörverstehen. Επίσης περιέχει την ακριβή περιγραφή της εξέτασης και τις απαιτήσεις της. Αναλυτικές εξηγήσεις και συμβουλές δίνονται σε κάθε μέρος της εξέτασης, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει αμέσως ο μαθητής στην άσκηση που ακολουθεί. Για τα μέρη Schreiben και Sprechen δίνονται χρήσιμες εκφράσεις. Ένα πλήρες πρότυπο τεστ δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για προσομοίωση της εξέτασης. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και οι λύσεις όλων των ασκήσεων και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων.

Περιεχόμενα
Δείγμα κειμένου
ISBN: 978-3-19-001877-2
Συγγραφείς: Manuela Glaboniat, Helga Lorenz-Andreasch
Επίπεδο: B2
Top