Γιορτάζουν
Ξεφυλλίστε το νέο μας κατάλογο κάνοντας κλικ στο εξώφυλλο

Fit fürs Österreichische Sprachdiplom A2. Grundstufe Deutsch 2 - Buch mit Audio-CD (Βιβλίο του μαθητή με ενσωματωμένο cd)

ISBN: 978-3-19-001876-5
Συγγραφείς: Barbara Békési, Waltraud Hassler
Επίπεδο: A2
Διατίθεται σε ειδική τιμή σε καθηγητές και ΚΞΓ
Buy

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε μαθητές, που προετοιμάζονται για το ÖSD Zertifikat A2 (Österreichisches Sprachdiplom A2. Grundstufe Deutsch 2). Το βιβλίο περιέχει μια ακριβή περιγραφή κάθε μέρους της εξέτασης, της αξιολόγησης καθώς και των απαιτήσεών της. Συμπληρωματικά δίνονται αναλυτικές εξηγήσεις και συμβουλές για κάθε μέρος της εξέτασης και ακολουθεί εξάσκηση μέσα από αντίστοιχες ασκήσεις. Ένα πλήρες πρότυπο τεστ δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για προσομοίωση της εξέτασης. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και οι λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων. Το ενσωματωμένο cd περιέχει όλα τα ακουστικά κείμενα.

Η μέθοδος αυτή απευθύνεται σε μαθητές, που προετοιμάζονται για το ÖSD Zertifikat A2 (Österreichisches Sprachdiplom A2. Grundstufe Deutsch 2). Το βιβλίο περιέχει μια ακριβή περιγραφή κάθε μέρους της εξέτασης, της αξιολόγησης καθώς και των απαιτήσεών της. Συμπληρωματικά δίνονται αναλυτικές εξηγήσεις και συμβουλές για κάθε μέρος της εξέτασης και ακολουθεί εξάσκηση μέσα από αντίστοιχες ασκήσεις. Ένα πλήρες πρότυπο τεστ δίνει στους μαθητές την ευκαιρία για προσομοίωση της εξέτασης. Στο βιβλίο περιλαμβάνονται και οι λύσεις όλων των ασκήσεων καθώς και η απομαγνητοφώνηση των ακουστικών κειμένων. Το ενσωματωμένο cd περιέχει όλα τα ακουστικά κείμενα.

ISBN: 978-3-19-001876-5
Συγγραφείς: Barbara Békési, Waltraud Hassler
Επίπεδο: A2
Top